Fred Brännström Byggkonsult AB

På gå ende projekt
Hornberget etapp 2

Antal vindkraftverk: 4st
Effekt: 8-12MW installerat
Beräknad byggstart: 2017
Mer info


Ljusvattnet

Antal vindkraftverk: 33st
Effekt: Ca 100MW
Beräknad byggstart: 2018